Deputatul Nicolae Giugea solicită guvernului noi măsuri pentru asigurarea transparenței decizionale, în condițiile în care unele primării, între care și Craiova, au sistat afișarea integrală a documentației de urbanism

Către: Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației
Domnului Attila-Zoltán CSEKE
De la: Deputat PNL
Nicolae GIUGEA
Obiectul întrebării: Clarificări privind transparentizarea/anonimizarea numelor beneficiarilor autorizațiilor de construire în raport cu Regulamentul (UE) 2016/679

Stimate domnule ministru,
Bazându-și decizia, mai mult sau mai puțin justificat, pe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, mai multe autorități ale administrației publice locale, printre care și primăria municipiului Craiova, au decis să anonimizeze numele beneficiarilor documentelor de urbanism pe care le emite: certificate de urbanism, autorizații de construire etc. Alte administrații publice locale din România continuă să mențină un cadru transparent al acestor documente, având în vedere impactul pe care îl au noile contrucții asupra vecinătăților, asupra comunității locale în ansamblu, dar și asupra participării publicului la activitățile de urbanism. Având în vedere faptul că anonimizarea acestor documente de urbanism intră în conflict și cu legislația națională privind contenciosul administrativ, în condițiile în care persoana ”vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată”, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:
– În ce măsură anonimizarea numelor beneficiarilor autorizațiilor de construire este în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Legii nr.190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679?
– Ce măsuri legislative/administrative veți dispune în vederea asigurării transparenței deciziilor în administrația publică locală și în scopul instituirii unor practici unitare la nivelul tuturor primăriilor?

Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită apreciere,
Nicolae GIUGEA
Deputat