Lumină din ocaua mică a Ministerul Energiei: milioane de lei virate ilegal unor societăți controlate din Austria și Luxemburg

Aproape 70 de miliarde de lei vechi a plătit ilegal Ministerul Energiei pentru compensarea tarifelor/taxelor aferente consumului energiei electrice și de gaze naturale în 2022.
Potrivit anchetatorilor, ANRE a stabilit valoarea ajutoarelor fără a cunoaște lista clienților finali și în ciuda faptului că, din martie 2022, conform OUG 27, a devenit obligatorie ”verificarea conformității cu regulile din materia ajutorului de stat și/sau de minimis (…)”, în cazul IMM-urilor fiind necesar, dar nu suficient, să fie îndeplinite condițiile ”în funcție de relația lor cu alte întreprinderi, raportat la capitalul sau la drepturile de vot deținute ori la dreptul de a exercita o influență dominantă”
Ministerul Energiei, în cadrul schemei de compensare destinate clienților finali noncasnici, a efectuat plăți de 6.913.593 lei către clienți ”care nu erau îndreptățiți să beneficieze de schema de compensare potrivit actelor normative prin care a fost constituit acest sprijin”, după cum arată auditorii.
Culmea este că majoritatea entităților care au primit necuvenit aceste ajutoare sunt ”legate” – prin persoane sau prin grupuri de persoane cu putere de influență – de entități din străinătate, majoritatea din Austria și Luxemburg. Mai sunt nominalizate firme controlate sau direcțșionate din Cipru, Germania și Italia.
Prins cu ocaua mică, în februarie 2024 ministerul de resort i-a notificat pe furnizori că trebuie să returneze ”lumina”. Însă faptele rămân…
Revenim