Primăria Craiova plătește ilegal ”poștași”, fără executarea serviciului și pe cuvânt (de cercetaș)!

Ceea ce mai ieri ne atrăgea atenția doar prin ilaritatea situației – invitarea contribuabililor într-o încăpere privată din Craiova, să-și ridice documentele cu regim special – se dovedește a căpăta conotații penale încă de la prima vedere. Arătam zilele trecute că sute de craioveni – la o primă estimare -, dacă nu mii, au fost invitați de către o firmă privată – AK Post – ”la sediul din strada Toporași (…), pentru ridicarea scrisorii recomandate nr. (…)”. Chemările sunt făcute prin intermediul unor bilețele aruncate în cutiile poștale, în care societatea spune că beneficiarii au fost căutați acasă în data de, nu se știe la ce oră – nu e specificat, dar, pentru că și-au permis să fie la muncă sau pe te miri unde le dă voie legea și democrația, acum sunt amendați cu un soi de citație, pe strada Toporași.
Ni s-a confirmat că este vorba de decizii de impunere fiscală și alte documente emise de Primăria Craiova, însă, pe căi neoficiale, ni s-a transmis că totul ar fi legal.
Bun! Să vedem cum și pe ce intenționează să plătească Primăria Craiova 107 miliarde de lei vechi…
Să le luăm pe rând:
1. Ce spune Codul de procedură fiscală despre comunicarea actului administrativ:

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care şi-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Așadar, ”la domiciliul fiscal” va fi comunicat actul, în nici un caz pe unde te invită diverși, prin bilețele aruncate în cutiile poștale. Aduse de nu se știe cine, urmează a verifica. Din start, acceptând să plătească pentru predarea documentelor în alte spații și condiții decât cele prevăzute de lege, primăria este în culpă.

2. Primăria va plăti, ni s-a spus, la număr de acte, chiar dacă serviciul nu a fost executat. Adică, prestatorul va încasa banii publici chiar dacă nu a comunicat documentul, nici măcar la altă adresă decât domiciliul fiscal, pentru că va prezenta o hârtie prin care va susține că un poștaș s-a prezentat la locuința contribuabilului de x ori (nu știm exact 2-3). Cum va dovedi poștașul asta? Nicicum, pe semnătura sa. Ce probe prezintă că s-a aflat la domiciliul fiscal în datele y la orele z? Niciuna! Primește banii publici: DA!

3. Conform art. 47 alin (2) Cod procedură fiscală, comunicarea documentului se va face ”sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire”. Ne îndoim că angajații Primăriei Craiova ”de specialitate” nu știu că ”poșta” înseamnă un ”serviciu public” și că ”public” înseamnă, când are funcția de adjectiv al unui serviciu/instituții: ”care aparține statului/sub controlul statului”.

4. ”Confirmare de primire” înseamnă, conform normelor privind efectuarea serviciilor de corespondență pe teritoriul României, că transmiterea documentului va fi finalizată la data dovezii semnăturii: beneficiarului, împuternicitului acestuia ori a delegatului. Delegat, pentru cine nu știe, este lucrătorul autorizat al instituției autorizate care asigură comunicarea și care semnează pentru livrarea corespondenței în cutia poștală și își asumă răspunderea în fața legii pentru această acțiune. Fără astfel de personal autorizat, nicio societate de curierat nu poate înfăptui actul prevăzut de lege decât dacă are semnătura beneficiarului/contribuabilului sau a împuternicitului acestuia. De ce a ales Primăria Craiova să nu țină cont de Codul de procedură fiscală?
În fine, tot ce s-a prezentat aici este nimic față de ce veți găsi în documentațiile din procedura proprie de atribuie a serviciilor de corespondență internă și internațională a Primăriei Craiova.
Revenim