Guvern: Sprijin de 11 milioane de euro pentru producătorii de carne de porc. Cum se solicită și când se plătește

preparat porc carul din steleProducătorii de carne de porc vor beneficia de un ajutor de adaptare excepțional în valoare de aproximativ 11 milioane de euro, bugetat din fonduri naționale și europene, potrivit unei Hotărâri adoptate marți de Guvern. Sprijinul are scopul să compenseze pierderile înregistrate de producătorii de carne de porc din cauza contextului global nefavorabil, cauzat de dezechilibrul raportului dintre cerere și ofertă. Jumătate din suma alocată finanțării acestui sprijin, respectiv 5,448 milioane de euro provin din fonduri europene – Fondul European de GarantareAgricolă – FEGA, prinbugetulMinisteruluiAgriculturii şi DezvoltăriiRuralepeanul 2016 – (în baza Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016), iar jumătate din fonduri naționale.

Ajutorul de adaptare excepțional se acordă pentru agricultura la scară mică și aplicarea unor metode de producție care nu dăunează mediului și climei. Perioada pentru care se acordă este 1 septembrie 2015-31 mai 2016, deoarece din analiza bazei de date privind clasificarea carcaselor a rezultat că în această perioadă exploatațiile autorizate de către ANSVSA și înregistrate în Registrul national al exploatațiilor (RNE) au livrat pentru abatorizare porci cu prețuri foarte scăzute, producătorii înregistrând pierderi de venit.

Suma cuvenită fiecărui producător agricol se calculează de către A.P.I.A. prin împărțirea sumeitotale la efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, dar nu la mai mult de 9.000 de capete, inclusiv, pe beneficiar. Producătorii care au livrat în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016 maximum 9.000 capete porcine, se încadrează la activitatea agricultură la scară mică, potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Regulamentul (UE) nr.1613/2016; Producătorii care au livrat în perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016 peste 9.000 capete porcine, se încadrează la activitatea aplicarea unor metode de producţie care nu dăunează mediului şi climei, potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.d) din Regulamentul(UE) nr.1613/2016;

Pentruobţinereaajutoarelorfinanciare, producătoriiagricolidepuncererea la centruljudeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiuluiBucureşti, însoţită de documentespecifice, până la data de 8 decembrie 2016.

– documentelespecifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar sunturmătoarele:

  1. a) copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare, care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 mai 2016, pentru activitatea agricultură la scară mică;
  2. b) copii de peavizele de însoţire şi rapoartele de clasificare care săatestesacrificareaînabatoareautorizateproprii/copii de pefacturile şi rapoartele de clasificare care săatestelivrareadirectăsauprinterţi şi clasificareaporcilorînabatoareautorizate, înperioada 1 septembrie 2015 – 31 mai 2016, precumșicopia autorizației integrate de mediu, pentru activitatea aplicareaunormetode de producţie care nu dăuneazămediului şi climei;

 

Plăţile se efectueazăpână la data de 31 decembrie 2016.