Deputatul PNL Nicolae Giugea solicită urgentarea procedurilor de implementare a programelor de Limba semnelor române

Către: Ministrul Educației
Doamnei Ligia DECA
Obiectul întrebării: Limba semnelor române – adaptarea planurilor-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar
Stimată doamnă ministru,
Cu ocazia dezbaterii Legii nr.198/2023 a învăţământului preuniversitar am propus prin amendamente și Ministerul educației mi-a susținut poziția, astfel încât, în cuprinsul legii să fie respectate drepturile unei categorii de elevi și respectate principiile accesibilității, egalității de șanse, al participării egale și învățării pe tot parcursul vieții (este vorba despre persoane surde și/sau hipoacuzice). Astfel, s-a prevăzut ca planurile-cadru de învăţământ şi programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar să se realizeze în acord cu prevederile Legii nr.27/2020 privind limba semnelor române şi să conțină, pentru elevii surzi şi/sau hipoacuzici, cel puţin 2 ore de predare săptămânal pentru limba semnelor române (LSR).
În același spirit, la art.102 s-a prevăzut că elevii surzi şi/sau hipoacuzici să aibă dreptul de a susţine examenul naţional de bacalaureat în limba maternă, respectiv limba semnelor române (LSR), și că metodologia de organizare a examenului de bacalaureat pentru elevii surzi şi/sau hipoacuzici se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei.
Având toată încrederea că domnia voastră veți depune toate diligențele pentru a face posibil ca elevilor surzi şi/sau hipoacuzici să li se respecte drepturile recunoscute de legislația în vigoare, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații:
– Care este stadiul elaborării planurilor-cadru de învăţământ şi programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar, în acord cu prevederile Legii nr. 27/2020 privind limba semnelor române astfel încât să se asigure elevilor surzi şi/sau hipoacuzici cel puţin 2 ore de predare săptămânal pentru limba semnelor române (LSR)?
– Care este stadiul elaborării legislației secundare (metodologii, ordine de ministru etc) astfel încât elevii surzi şi/sau hipoacuzici să poată susţine examenul naţional de bacalaureat în limba maternă, respectiv limba semnelor române (LSR)?
– Care este primul examen de bacalaureat la care apreciați că se va aplica acest drept legal?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită apreciere,
Nicolae GIUGEA
Deputat PNL