Deputatul Nicolae Giugea îi solicită ministrului Mediului să mute groapa de gunoi a Craiovei

Către: Ministrul mediului, apelor și pădurilor Domnului Barna TÁNCZOS
De la: Deputat Nicolae GIUGEA
Obiectul întrebării: Proiect de investiții pentru mutarea gropii de deşeuri de la Mofleni – municipiul Craiova
Stimate domnule ministru,
România traversează o perioadă deosebit de favorabilă din perspectiva investițiilor care se pot realiza, pe termen mediu, în infrastructura de gestionare a deșeurilor. Am apreciat demersurile și proiectele demarate de dumneavoastră în unele județe din țară, unde urmează să se realizeze investiții de mare capacitate în gestionarea deșeurilor menajere și a deșeurilor reciclabile. Din câte cunoașteți, groapa de gunoi de la Mofleni, județul Dolj, preia deșeurile din municipiul Craiova și o mare parte a județului, capacitatea acesteia fiind aproape depășită. În prezent, se încearcă diferite metode
de extindere a capacității de preluare a deșeurilor, însă poluarea aerului și a apei rămân în continuare la un nivel periculos pentru sănătatea locuitorilor din municipiul Craiova și din zonele limitrofe. Față de situația expusă, domnia voastră ați furnizat o soluție corectă, care ar trebui implementată imediat, iar această constă în realizarea unei investiții durabile într-un nou depozit de deșeuri, la standarde ecologice europene, departe de municipiul Craiova, pentru a elimina factorii de risc la adresa sănătății locuitorilor. Având în vedere termenele foarte scurte în care pot fi accesate resursele financiare nerambursabile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: – Care este termenul anticipat pentru închiderea gropii de deșeuri de la Mofleni? – S-a elaborat, la nivelul Ministerului mediului, apelor și pădurilor, un proiect de investiții finanțat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea unui depozit de deșeuri de mare capacitate la nivelul județului Dolj, care să deservească municipiul Craiova? – Care sunt soluțiile pe termen lung pentru gestiunea deșeurilor din municipiul Craiova pe care le-au avansat autoritățile publice locale? Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită apreciere,
Nicolae GIUGEA
Deputat