Deputat Nicolae Giugea: Sistemele de preluare a apei uzate și a apei din precipitații se dovedesc în multe cazuri profund inutile

Către: Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Domnului Attila-Zoltán CSEKE
De la: Deputat
Nicolae GIUGEA
Obiectul întrebării: Verificarea respectării unor normative în executarea
lucrărilor publice – sistemele de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor

Stimate domnule ministru,
De peste un deceniu, cu ajutorul programelor de investiții publice susținute
Guvernul României, au fost realizate sau reabilitate foarte multe sisteme de
alimentare cu apă și canalizare în mediul rural și urban. Din păcate, deși proiectele
de execuție a lucrărilor au fost realizate în concordanță cu normativele tehnice
privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor, cele mai multe dintre aceste sisteme au fost realizate de o
manieră precară, subdimensionate, pentru a reduce costurile de execuție. În
consecință, sistemele de preluare a apei uzate și a apei din precipitații se dovedesc în multe cazuri
profund inutile, mai ales când precipitațiile depășesc 20 l/mp. Acest lucru este
demonstrat din plin la nivelul municipiului Craiova, unde străzile și gospodăriile
sunt inundate frecvent pentru că sistemul de canalizare nu a fost construit/reabilitat
corespunzător și nu poate prelua apa din precipitații. Având în vedere faptul că
aceste lucrări deosebit de importante sunt finanțate din fonduri publice, vă solicit,
domnule ministru, următoarele precizări:
– Aveți în vedere să dispuneți o reactualizare a normativelor care stau la baza
proiectării, execuţiei şi exploatării sistemelor de de alimentare cu apă și
canalizare în localități astfel încât acestea să fie exploatate în condiții
optime?
– Câte verificări a efectuat Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației asupra conformității execuției lucrărilor de canalizare în anii
2021-2022 pentru proiectele finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri
europene nerambursabile?
– Câte situații de neconformitate au fost depistate și ce măsuri au fost
adoptate?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită apreciere,
Nicolae GIUGEA
Deputat