Deputat Nicolae Giugea: Doar cu ajutorul fondurilor europene și al investițiilor private putem reduce decalajele interne de dezvoltare!

Domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Statistic vorbind, România reprezintă una dintre surprizele frumoase din grupul statelor fost-comuniste care au aderat la Uniunea Europeană, reușind ca în 15 ani de la aderare, perioadă în care a traversat mai multe crize severe, să recupereze aproape jumătate din decalajele pe care le înregistram în anul 2007. Ultimele informații comunicate de Eurostat ne arată că România a depășit Ungaria, Portugalia, Grecia în ceea ce privește Produsul Intern Brut pe locuitor, indicator care măsoară progresul economic al unei economii și care confirmă măsurile corecte luate în ultimii trei ani de către guvernele conduse de Partidul Național Liberal. Cu toate acestea, cunoaștem cu toții că statistica are capcanele ei. În timp ce zone precum București-Ilfov, Cluj sau Oradea au un PIB/locuitor peste media Uniunii Europene, Oltenia și Bucovina se mențin în fruntea clasamentului ca cele mai slab dezvoltate regiuni din spațiul european.
Stimați colegi,
Cauzele disparităților de dezvoltare între regiunile istorice ale țării sunt bine cunoscute: infrastructură de transporturi precară, agricultură încă slab modernizată, fabrici și locuri de muncă puține și plătite modest, un declin demografic sever determinat de migrația tinerilor, investiții private puține și o rată mică de utilizare a fondurilor europene. În ceea ce privește progresul lucrărilor de infrastructură de transporturi, acesta se menține modest pe șantierul Drumului expres Craiova-Pitești, iar autostrada Sudului mai are de așteptat. Investițiile private se rezumă la Fabrica Ford și alți câțiva investitori străini și cam atât. În privința utilizării fondurilor europene, este evident că Oltenia este încă departe de a putea spune că a folosit toate resursele pe care le putea pune în slujba modernizării regiunii.
Stimați colegi,
Fără fondurile europene nerambursabile și fără fondurile aduse de investitorii privați, Oltenia nu va ieși din zona subdezvoltării, pentru că la bugetul național resursele pentru dezvoltare sunt puține, iar administrațiile publice locale au bugete modeste care, în puține cazuri, depășesc cheltuielile curente de funcționare. Pentru că ne apropiem de un an electoral marcat cu mai multe rânduri de alegeri, mi-aș dori ca toate competițiile electorale din Oltenia să fie purtate pe proiecte fezabile de dezvoltare cu ajutorul fondurilor europene și pe strategii corecte de atragere a unor investitori străini puternici în regiune. Numai așa standardul de viață al oltenilor poate să ajungă din urmă pe cel de la București sau din statele dezvoltate ale Uniunii Europene.

Vă mulțumesc,
Nicolae GIUGEA
Deputat PNL