Craiova. GAL, primul parteneriat public-privat din Dolj

Președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, a participat, joi, la semnarea actului constitutiv al Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Colinele Olteniei”, organizație care vizează dezvoltarea echilibrată și durabilă a comunităților din cele 14 localități componente ale grupului. Evenimentul s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj. „Astăzi, toți cei 64 de parteneri din cadrul grupului, între care se numără Consiliul Județean Dolj și 14 primari, au semnat actul constitutiv în vederea dobândirii personalității juridice, precum și statutul GAL-ului. Mă bucur să iau parte la un astfel de eveniment care consfințește și un parteneriat între primari, interesați de dezvoltarea propriilor comunități prin atragerea de fonduri europene. Iată că acest GAL, care cuprinde comunități locale aflate în nordul județului Dolj dar și o localitate din județul Mehedinți, este dovada clară că primarii au învățat lecția europeană, lecția atragerii de fonduri europene. Acest lucru le va fi de folos și pe viitor, cu atât mai mult cu cât ne pregătim pentru exercițiul financiar european 2014-2020. S-a muncit foarte mult la acest proiect în care Consiliul Județean Dolj, autorități publice locale, reprezentanți ai sectorului privat, precum și ai societății civile și-au dat mâna pentru a aduce fonduri europene în acest teritoriu reprezentat de cele 14 localități. Salut implicarea deosebită a primarilor care au reușit să pună în mișcare acest parteneriat. Așa cum ne spun și inițiatorii Grupului de Acțiune Locală «Colinele Olteniei», obiectivele acestui parteneriat vizează creșterea standardului de viață al locuitorilor, pornind de la necesitățile prezentului și răspunzând provocărilor viitorului, printr-o dezvoltare echilibrată și durabilă în concordanță cu direcțiile de dezvoltare regională, naționale și europene, transpuse în proiecte realizabile și finanțabile”, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa. Pentru realizarea strategiei și a planului de dezvoltare locală, GAL „Colinele Olteniei” va beneficia de un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 2,8 milioane euro. GAL reprezintă un parteneriat public-privat, care este constituit pentru accesarea de fonduri europene în cadrul instrumentului financiar numit „Leader”. În cadrul acestui instrument financiar al Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pot fi depuse proiecte destinate dezvoltării comunităţilor locale. Axa LEADER constituie o noutate în România şi reprezintă o provocare pentru toţi actorii care vor fi implicaţi în implementarea acesteia, întrucât spaţiul rural românesc încă se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile existente între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură. La întâlnirea din sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Dolj a participat preşedintele Ion Prioteasa, directorul Direcţiei de Afaceri Europene din cadrul CJ, Ileana Măjină, deputatul Petre Petrescu, reprezentanţii comunelor Almăj, Argetoaia, Brabova, Carpen, Cernăteşti, Coţofenii din Dos, Gogoşu, Greceşti, Işalniţa, Predeşti, Scaeşti, Seaca de Pădure, Sopot, toate din Dolj, şi Bîcleş, din Mehedinţi, precum și cei ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai mediului privat, implicaţi în GAL – „Colinele Olteniei”.