Craiova. Circulația persoanelor între orele 20 – 5, interzisă fără motive temeinice sau fără dovada vaccinării ori a imunizării prin contactarea COVID-19

În Craiova a fost înregistrat azi un nou salt al incidenţei COVID-19, la peste 7,5, ceea ce a condus la instituirea de noi măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei. Astfel, din 4 octombrie va fi interzisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei în intervalul 20.00 – 05.00, cu excepţia:
“a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/
gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

Măsura nu se aplică: a) persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15a zi și a 180a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19; b) persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARSCoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15a zi și a 180a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. (art. 2 alin. 1 pct. 2)