Nicolae Giugea, deputat PNL: Legi bune avem destule. Cu implementarea stăm mai rău!

Nu cred că poate contesta nimeni faptul că aderarea României la Uniunea Europeană a presat actorii politici din ţara noastră să modernizeze legislaţia naţională, nu doar ca o condiţie de aderare, ci şi ca o necesitate pentru dezvoltarea economiei, a agriculturii şi a marilor sisteme publice.
Deşi avem foarte multe lucruri de ameliorat şi actualizat la nivel legislativ, nu cred că este greşit să afirm faptul că avem o legislaţie bună, cuprinzătoare, care să protejeze cetăţenii români în toate acţiunile lor. Aşa cum este şi normal, cadrul legislativ se reflectă, într-o anumită măsură, în structura instituţională care să vegheze la aplicarea şi la respectarea legii. Din acest punct de vedere, perspectiva mea optimistă are mult de suferit. Realitatea ne demonstrează că avem instituţii supradimensionate cu personal, supradotate cu logistică, cu performanţe modeste, uneori chiar cu activitate profund deficitară. Avem, în acelaşi timp, instituţii subdimensionate sub aspectul numărului de personal şi al logisticii, pentru care nu a existat un interes particular pentru ca acestea să funcţioneze.
Vă dau un exemplu concret în acest sens. Începutul acestui an a fost marcat de mai multe cazuri în care produse agricole provenite din import sau chiar produse de fermieri români, prin calitatea lor inferioară şi substanţele chimice încorporate, încălcau în mod flagrant legislaţia şi puneau în real pericol sănătatea consumatorilor. Cazurile sunt cunoscute la nivel naţional, nefiind nici primele şi, fără acţiune, nu vor fi nici ultimele.
Au existat dezbateri, s-au făcut acuze, dar nimeni nu a vorbit despre incapacitatea logistică şi umană a Autorităţii Naţionale Fitosanitare de a putea să-şi îndeplinească misiunea legală. Nimeni nu a spus că această autoritate nu dispune decât de două laboratoare şi acelea sunt amplasate în mari oraşe în care nu se face agricultură. Pentru acest motiv, analizez realizarea unor intervenţii legislative care să eficientizeze activitatea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, astfel încât incidente privind legume şi fructe care încorporează substanţe chimice peste limite sau substanţe interzise să fie de domeniul trecutului pentru România.
Nicolae Giugea
Deputat PNL