Nicolae Giugea, depuat PNL: Avem specificul nostru național, trebuie tratat ca atare!

Legea înființării punctelor gastronomice locale, al cărei inițiator este și deputatul PNL Nicolae Giugea, a fost promulgată la sfârșitul anului trecut.
”Este un proiect care într-adevăr susţine gospodăria ţărănească, promovează gospodăria ţărănească. Fiindcă – este un început – noi ne-am obişnuit ca atunci când avem nişte italieni care vin prin România să le punem pizza pe masă; dacă vin francezi, le punem Camembert şi le dăm şampanie.
Nu! Avem ce să punem pe masă! Avem cu ce să ieşim în întâmpinarea oaspeţilor noştri.
Canada, ca să-şi lanseze industria aceasta gastronomică, a înfiinţat un institut naţional de gătit, de gastronomie, fiindcă nu avea.
În momentul de faţă, noi conform… nu, spunem, domnule, noi avem sarmale, dar sarmalele sunt de origine turcească.
Nu, ceea ce facem noi nu are nimic de-a face cu niciun produs turcesc ori ceva. Avem specificul nostru naţional, trebuie promovat ca atare şi trebuie să susţinem în continuare gospodăria ţărănească”, a arătat deputatul Nicolae Giugeas, în plenul Camerei Deputaților.
Iată principalele prevederi ale Legii 412/2023:
Art. 1. – (1) Punctul Gastronomic Local este o unitate de valorificare a producţiei primare locale, situate într-o localitate rurală, unde se prepară şi se servesc produse alimentare, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 15 persoane simultan.
(2) Localitatea rurală este reprezentată de sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor sau oraşelor.
(3) Planul local este reprezentat de unitatea administrativ-teritorială de care aparține Punctul Gastronomic Local şi/sau de locul de domiciliu al persoanei care deţine Punctul Gastronomic Local, precum şi de unităţile administrativ-teritoriale limitrofe acestora.
Art. 2. – Produsele alimentare din oferta Punctului Gastronomic Local se prepară din materii prime disponibile pe plan local, provenite în principal din producţia primară de la nivelul exploataţiei proprii, de la producători, pescari, vânători, culegători şi colectori de produse forestiere nelemnoase.
Art. 3. – Punctul Gastronomic Local poate funcționa în incintele existente în locuinţe particulare, ferme agricole, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, adăposturi pescăreşti, fonduri de vânătoare, crescătorii de vânat, complexuri de vânătoare, centre de colectare a ciupercilor şi fructelor de pădure, centre de colectare a vânatului, ocoale silvice, mănăstiri, precum şi în alte
construcţii şi amenajări dintr-o localitate rurală, unde se desfăşoară una sau mai multe activităţi conexe cu producţia primară de produse agricole, pescuitul, vânătoarea, recoltarea sau colectarea produselor forestiere nelemnoase.
Art. 4. – Punctul Gastronomic Local poate fi înființat de către persoane fizice şi persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a acestui tip de unitate, la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor de pe raza județului unde acesta îşi desfăşoară activitatea.