Obiectivul general al proiectului ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’este acela al creșterii incluziunii în mediul social a celor ce provin din categorii defavorizate.

Proiectul ,, Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’ a presupus derularea de activități bazate în special pe voluntariat precum ateliere de lucru, seminarii tematice, cursuri menite să stimuleze inserția tinerilor proveniți din medii socio-economice problematice. Aceste activitati au vizat dezvoltarea unor abilități de viață în rândul grupului țintă precum cele de autocunoaștere, încredere, competitivitate, dar și deprinderi, atitudini, competențe, calități, comportamente, valori în scopul creșterii șanselor acestora de a se angaja în viitorul apropiat și a adaptării la viața profesională. Proiectul ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’, pus la dispoziția tinerilor este bazat pe nevoile lor reale: de a deprinde modele de comunicare și de relaționare, de lucru în echipă. Continue reading