Craiova. Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!, proiect ATIZO finalizat

Obiectivul general al proiectului ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’este acela al creșterii incluziunii în mediul social a celor ce provin din categorii defavorizate.

Proiectul ,, Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’ a presupus derularea de activități bazate în special pe voluntariat precum ateliere de lucru, seminarii tematice, cursuri menite să stimuleze inserția tinerilor proveniți din medii socio-economice problematice. Aceste activitati au vizat dezvoltarea unor abilități de viață în rândul grupului țintă precum cele de autocunoaștere, încredere, competitivitate, dar și deprinderi, atitudini, competențe, calități, comportamente, valori în scopul creșterii șanselor acestora de a se angaja în viitorul apropiat și a adaptării la viața profesională. Proiectul ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’, pus la dispoziția tinerilor este bazat pe nevoile lor reale: de a deprinde modele de comunicare și de relaționare, de lucru în echipă.

Astfel, cei 100 de participanți din cadrul proiectului ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!” au beneficiat de consiliere vocațională și au luat parte la activități realizate de profesioniști, bazate pe voluntariat . Acestea s-au finalizat prin evaluarea competențelor dobândite de către participanți prin simularea unui plan de afaceri, a unui interviu, redactarea unui CV și a unei scrisori de intenție. În acest sens, au fost realizate 100 simulări de planuri de afaceri, 100 de CV-uri, 100 de scrisori de intenție.

Activitățile proiectului promovează spiritul liber și voluntariatul, iar educația non – formală este prezentă prin procesul acumulativ ghidat și sprijinit în cadrul acțiunilor voluntare, dar și al cursurilor de formare.