Craiova. Stare de urgență (cu cântec) la nivel județean pe seama necolectării deșeurilor

Autoritățile de resort din județul Dolj au decretat, miercuri, stare de urgență în gestionarea deșeurilor, plecând de la rapoartele potrivit cărora, la acest moment, această activitate are un impact negativ major asupra sănătății populației și a mediului înconjurător. Iată decizia de astăzi a Comitetului pentru Situații de Urgență:

HOTĂRÂRE

privind constatarea unei stări de urgenţă creată de modul de gestionare a deşeurilor

pe teritoriul judeţului Dolj

Având în vedere:
– prevederile art.2, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004
privind Sistemul naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.15/2005;
– adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară de Gestionare a Deşeurilor
ECODOLJ cu nr. 1233/10.12.2018, nr.1288/13.12.2018 şi nr.50/21.01.2019;
– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dolj nr.12506/17.12.2018;
– adresa Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj
nr.10715/17.12.2018;
– adresa Administraţiei Bazinale de Apă Jiu nr.21904/14.12.2018;
– adresele primăriilor: Bistreţ, Mîrşani, Dăbuleni, Daneţi, Cârna, Apele Vii, Bîrca,
Dobreşti, Rojişte, Coşoveni, Gângiova, Bulzeşti, Sadova, Călăraşi, Giurgiţa,
Goicea, Negoi, Afumaţi, Mischii, Ostroveni, Goieşti, Murgaşi, Teasc, Pieleşti;
– adresa SC Profi Rom Food SRL.

În temeiul prevederilor art.22 din O.U.G. Nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.10 din H.G. nr.1491 din 9 septembrie
2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj adoptă
prezenta hotărâre:
Art.1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj constată
existenţa unei situaţii de urgenţă creată de modul de gestionare a deşeurilor pe teritoriul
judeţului Dolj cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a poluării mediului înconjurător. Art.2. Consiliul Judeţean Dolj în calitate de beneficiar al proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj – Depozit Ecologic Mofleni,
Craiova” şi Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară de Gestionare a Deşeurilor
ECODOLJ în calitate de mandatar în numele şi pe seama tuturor localităţilor din
judeţul Dolj vor lua act de situaţia constatată şi vor dispune măsurile legale ce se impun
pentru remedierea în cel mai scurt timp a situaţiei create.
Art.3. Consiliul Judeţean Dolj în calitate de beneficiar al proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj – Depozit Ecologic Mofleni, Craiova”
şi Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ în
calitate de mandatar în numele şi pe seama tuturor localităţilor din judeţul Dolj vor
informa zilnic prefectul judeţului Dolj, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj despre stadiul măsurilor aplicate până la
încetarea situaţiei de urgenţă constatate.
Art.4. Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Comisariatul Gărzii Naţionale de
Mediu – Comisariatul Judeţean Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj şi Administraţia Bazinală de
Apă Jiu vor monitoriza permanent şi vor informa prefectul judeţului Dolj, în calitate de
Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj despre
situaţia generată la nivelul judeţului Dolj.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, prin grija Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj, iar Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia”
al Judeţului Dolj,

dar și comunicatului Consiliului Județean Dolj:

23 ianuarie 2019

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, totodată vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), a declarat, miercuri, că instituția este pregătită să recurgă la toate măsurile pe care le are la dispoziție, în conformitate cu reglementările legale, pentru a debloca situația colectării deșeurilor în județ.

Anunțul a fost făcut în condițiile în care, în ședința de miercuri, membrii CJSU Dolj au adoptat în unanimitate o hotărâre prin care constată existența unei situații de urgență în acest sens, „cu impact asupra sănătății populației și a poluării mediului înconjurător“. Decizia vine ca urmare a faptului că societatea care administrează depozitul ecologic Mofleni, Eco Sud S.A., refuză să primească deșeurile colectate de Iridex Group Salubrizare S.R.L., operatorul desemnat prin licitație să gestioneze această activitate la nivelul întregului județ.

„Ne confruntăm cu o problemă gravă în ceea ce privește depozitarea deșeurilor, o problemă care pune în pericol sănătatea publică. Acesta a fost motivul pentru care astăzi, în prima ședință a CJSU Dolj din 2019, a fost discutat și aprobat un proiect de hotărâre prin care se constată existența unei situații de urgență, ceea ce presupune, potrivit legii, că toate organele de pe plan local ale Ministerului Afacerilor Interne trebuie să acorde sprijinul pentru o rezolvare imediată.

După cum se cunoaște, CJ implementează un proiect major cu finanțare europeană, în valoare de aproape de 54 de milioane de euro, al cărui scop final îl reprezintă colectarea deșeurilor de pe tot cuprinsul județului și depunerea lor la depozitul ecologic Mofleni, administrat încă din anul 2002 de societatea Eco Sud.

Fiind singurul depozit conform din Dolj, în concordanță cu normele europene și legislația națională în domeniu, acesta a fost integrat în sistemul județean de salubrizare, iar administratorul său și-a luat angajamentul, printr-un protocol încheiat în cadrul proiectului, să preia aici deșeurile din toate cele 111 localități. Totuși, atunci când a venit momentul perfectării ultimelor documente pentru ca activitatea de colectare să demareze, reprezentanții Eco Sud au început să tergiverseze semnarea lor, sub diverse motive, ajungându-se astfel în situația în care operatorul desemnat prin licitație să nu poată ridica și depozita deșeurile la Mofleni.

Au existat numeroase runde de discuții, însă fără rezultat. Prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) «ECODOLJ», am sesizat toate instituțiile și autoritățile competente, de la cele locale până la cele centrale și la ministerele de resort. Am declanșat inclusiv o acțiune în instanță, însă problema se acutizează și are nevoie de o soluționare imediată.

De altfel, și în ședința de astăzi a CJSU, factorii autorizați au subliniat faptul că s-a creat un risc evident pentru sănătatea populației, ceea ce a și susținut adoptarea hotărârii privind constatarea situației de urgență. Mai mult, s-a conchis că există și cadrul legal pentru depunerea deșeurilor la Mofleni, dar și capacitatea de preluare a lor, în condițiile în care în septembrie 2018 a fost deschisă o nouă celulă de depozitare, cea cu numărul 6. Inclusiv în autorizația integrată de mediu care a fost emisă atunci, era menționată explicit obligația ca acest depozit să deservească toate localitățile rurale și urbane din Dolj.

În noua lumină, în care situația de urgență a fost oficial constatată, vom analiza cu celeritate, alături de ADI «ECODOLJ», toate opțiunile legale de care dispunem pentru rezolvarea problemei în cel mai scurt timp, opțiuni care pot merge de la amenajarea unei platforme temporare pentru depozitare și până la solicitarea emiterii unui ordin al prefectului, prin care operatorul să aibă posibilitatea de a începe imediat să transporte deșeurile la Mofleni, eventual, dacă se va impune, cu sprijinul forțelor de ordine“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.

Conform hotărârii nr. 1/2019, adoptate în cadrul ședinței organizate miercuri, la Palatul Administrativ, „Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Dolj constată existența unei situații de urgență creată de modul de gestionare a deșeurilor pe teritoriul județului Dolj cu impact asupra sănătății populației și a poluării mediului înconjurător.“BIROUL DE PRESĂ

Am publicat integral comunicatele, cu precizarea că există și rapoartele autorităților de profil și că acestea sunt concludente.
De altfel, tot ceea ce a fost prezentat mai sus este adevărat și, ca efect, chiar este de natură a genera măsuri urgente.

Povestea este însă că, în condițiile în care se știa, de la începutul începuturilor mastreplanului de deșeuri, că rampa de la Mofleni ființează ca rezultat al unui contract expres între o societate privată și Consiliul Municipal Craiova – așadar nu Ecodolj, nu CJ Dolj ș.a.m.d., este clar că promovarea și eligibilizarea proiectului fie au fost făcute neconform regimului juridic existent, fie au fost făcute derogări în baza unor preînțelegeri, caz în care s-a dovedit că socoteala de acasă n-a ținut la târg. Adică, starea asta de urgență trebuia declarată de vreo 10-12 ori până acum! Sigur, în ecuație intră Comisariatul de Mediu, ABA Jiu, instituții însă comandate strict politic, care nu au luat și nu pot lua decizii majore pe lângă ordinul de partid. Mai pe înțeles, eu cred că, dacă mâine municipalitatea din Craiova ar accepta un preț de trei-patru ori mai mare pe tona de deșeuri depozitată de Eco Sud – decizie, însă, total nelegală – și, eventual, ar mai finanța, pe lângă proiect, și niște intervenții în modernizarea sistemelor de depozitare, am ieși urgent din această situație de urgență…. Așa că o să revenim!