Craiova. Proiect ATIZO: Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!

Proiectul ”Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!” este derulat de Asociația Tinerilor cu Inițiativă din Zona Olteniei și finanțat din fondurile bugetului județului Dolj destinate activităților non-profit.

Obiectivul general al proiectului ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’este acela al creșterii incluziunii în mediul social a celor ce provin din categorii defavorizate. Scopul declarat al proiectul este ca tinerii selectați din rândul grupurilor social vulnerabile să își mărească oportunitățile de angajare prin acumularea de experiență în cadrul non–formal, să dobândească noi competențe și abilități de comunicare, să ia parte la activități de consiliere vocațională, profitând de oportunitatea de a învăța de la profesioniști despre cum să se pregătească pentru integrarea în viața profesională.

Grupul țintă al proiectului este constituit din 100 de tineri începând cu vârsta de 18 ani, în situația de excluziune socială și care părăsesc instituțiile de ocrotire, tineri care prezintă o situație materială deficitară și care întâmpină dificultăți în plan profesional, nereușind să obțină un loc de muncă din cauza diferitelor obstacole sociale.

Astfel, participanții din cadrul proiectului ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’, au beneficiat de consiliere vocațională și au luat parte la activități realizate de profesioniști, bazate în special pe voluntariat , în scopul integrării pe piața muncii și pentru crearea unei vieți profesionale. Acestea au constat în activități bazate pe educația non-formală, menite să stimuleze acumularea de competențe de comunicare, manageriale și antreprenoriale.

Activitățile proiectului promovează spiritul liber și voluntariatul, iar educația non – formală este prezentă prin procesul acumulativ ghidat și sprijinit în cadrul acțiunilor voluntare, dar și al cursurilor de formare.