Category Archives: COTIDIAN

Centenarul Marii Uniri, onorat de Trump, de Pompeo, de 45 de guvernatori americani, de primarul capitalei Washington DC și de Camera Reprezentanților SUA

Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat cu mesaje din partea preşedintelui Donald Trump, a secretarului de stat Michael Pompeo; cu rezoluţii şi proclamaţii din partea Camerei Reprezentanţilor, a 45 de guvernatori şi a primarului capitalei americane Washington, D.C.

George Cristian Maior: „La 100 de ani de la sprijinul acordat de preşedintele Wilson, America îşi reconfirmă susţinerea pentru unitatea naţiunii române”.

În cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administraţiei americane. Astfel, au transmis mesaje de celebrare a unităţii românilor, preşedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo şi membri ai Congresului SUA. De asemenea, a fost introdusă o rezoluţie a Camerei Reprezentanţilor şi au fost emise proclamaţii oficiale din partea a 45 de guvernatori şi adunări legislative la nivel de stat, precum şi din partea primarului capitalei americane, Washington, D.C.

Craiova. Expoziția Iluzii, Deziluzii și Marea Unire, dedicată Centenarului Marii Uniri, la Muzeul Olteniei

 Vorba unire este azi în toate inimile. Toți o voim, profetic afirma despre o stare de spirit a unei întregi nații, cu 70 de ani înainte de intrarea României în Marele Război, un adevărat simbol al unității de gândire și acțiune românească, Nicolae Bălcescu (1819-1852). Exact astfel era și atmosfera publică la data intrării Armatei Române în Transilvania și a începutului eliberării acelei părți a poporului român aflat, pe nedrept, sub dominație străină. Au urmat momente de bucurie, deznădejde, eroism, sacrificiu.

În anul Centenarului Reîntregirii Neamului, sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Secția Istorie-Arheologie, în colaborare cu Muzeul Municipiului București, are deosebita onoare de a vernisa expoziția intitulată „Iluzii, Deziluzii și Marea Unire”. Inaugurarea expoziției va avea loc miercuri, 19 decembrie, ora 11.00, la sediul Secției de Istorie-Arheologie, strada Madona Dudu, nr. 14.

Craiova. Patrimoniul cultural doljean în oglinda timpului

Anul 2018 a fost declarat de către Uniunea Europeană drept Anul European al Patrimoniului Cultural, concept ce își propune să accentueze însemnătatea caracterului comun al moștenirii culturale europene ce constă de faptîn promovarea acelorași valori, prin moștenirea culturală înrudită și prin istoria europeană comună.

Pentru a ne raporta la cultura europeană e nevoie să cunoaștem, să promovăm identitatea culturală națională și să  argumentăm apartenența la spațiul european prin prezentarea tuturor formelor și aspectelor culturale din zona în care trăim. Și vorbind despre aceasta zonă, putem spune că Doljul este un județ minunatîn care cultura îmbracă cele mai variate forme de la muzee, biblioteci, monumente istorice, situri arheologice și până la obiceiuri, meșteșuguri, manifestări artistice, arhitectură și altele. Vorbind despre valorile culturale craiovene, cu greu poți face o selecție a celor mai importante, căci grandoarea, varietatea stilistică și încărcătura istorică acestora ne oferă prilejul unei îndelungi și încântătoare incursiuni în istoria culturală a municipiului, unde pitoreștile influențe balcanice se îmbină armonios cu cele ale curentelor vestice.

Cel mai vechi monument de arhitectură al Craiovei este Casa Băniei. Încă de la sfârșitul sec. al XV-lea, în istoria Țării Românești s-a impus neamul marilor boieri Craiovești, începând cu Barbu Craiovescu, iarîn 1699, voievodul Constantin Brâncoveanu, descendent al neamuluiCraioveștilor, a reclădit Casele Băniei din Craiova. Deși a suferit multe transformări de-a lungul timpului, spre sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX sub acoperământul acestui edificiu au funcționat diferite instituții: Tribunalul Craiova, Liceul Frații Buzești, Școala normală de învățători, Seminarul teologic, Arhivele Statului Dolj, Muzeul Olteniei iar în prezent, aici se află Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei.

Craiova. Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!, proiect ATIZO finalizat

Obiectivul general al proiectului ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’este acela al creșterii incluziunii în mediul social a celor ce provin din categorii defavorizate.

Proiectul ,, Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’ a presupus derularea de activități bazate în special pe voluntariat precum ateliere de lucru, seminarii tematice, cursuri menite să stimuleze inserția tinerilor proveniți din medii socio-economice problematice. Aceste activitati au vizat dezvoltarea unor abilități de viață în rândul grupului țintă precum cele de autocunoaștere, încredere, competitivitate, dar și deprinderi, atitudini, competențe, calități, comportamente, valori în scopul creșterii șanselor acestora de a se angaja în viitorul apropiat și a adaptării la viața profesională. Proiectul ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’, pus la dispoziția tinerilor este bazat pe nevoile lor reale: de a deprinde modele de comunicare și de relaționare, de lucru în echipă.

Craiova. Programul Muzeului Olteniei, în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2018. 1 Decembrie – acces gratuit în spațiile expoziționale

Vineri (30 noiembrie 2018), Sâmbătă (1 Decembrie 2018), Duminică (2 decembrie 2018): Muzeul Olteniei Craiova (cu toate cele trei incinte expoziționale: Secția de Istorie-Arheologie – str. Madona Dudu nr.14, Secția de Etnografie – str. Matei Basarab nr. 16, Secția de Științele Naturii – str. Popa Șapcă nr. 8): DESCHIS, în intervalul orar 09.00 – 17.00, ora 16.30, ultimul vizitator.

De 1 decembrie 2018, Ziua Națională a României și în anul Centenar al Marii Uniri, an de o importanță deosebită pentru numărul și importanța activităților culturale dedicate evenimentelor de la 1918, în semn de respect și recunoștință pentru jertfa ostașilor din Primul Război Mondial și pentru realizarea unui vis aparent imposibil, unirea tuturor românilor Muzeul Olteniei Craiova oferă publicului acces gratuit în spațiile sale expoziționale, în vederea revitalizării, conștientizării evenimentelor istorice marcante pentru istoria națională.

Elementele centrale ale evenimentului sunt axate pe tematica istorică oferită de către Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei, reprezentate de expoziţiile permanente dedicate nu numai operelor aflate în patrimoniul muzeului, ci și momentelor istorice marcante ale devenirii noastre ca stat național. Prin această acţiune, muzeul doreşte să ofere publicului craiovean ocazia de a participa la un tur ghidat specializat în Sala Regalității/Marele Război, având mereu oportunitatea de a discuta liber despre marele moment istoric, la fel cum se întâmplă în marile incinte expoziţionale din lume, cu scopul de a apropia publicul de istoria națională şi de spațiile muzeale.

Craiova. ”Simțim și trăim românește”

Joi, 29 noiembrie, începând cu ora 11.00, în spațiul interactiv al Secției de Științele Naturii, a Muzeului Olteniei, din strada Popa Șapcă nr. 8, “SIMȚIM ȘI TRĂIM ROMÂNEȘTE “, împreună cu elevii clasei pregătitoare “Exploratorii” , de la Școala Gimnazială Traian, din Craiova. Coordonați de muzeograf dr. Lila Gima, îndrumați de prof. învățămând primar Diana Brătucu, cei mici vor realiza în cadrul unui nou modul creativ al proiectului Bios Art, obiecte și machete specifice Zilei Naționale a României!

Craiova. Proiect ATIZO: Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!

Proiectul ”Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!” este derulat de Asociația Tinerilor cu Inițiativă din Zona Olteniei și finanțat din fondurile bugetului județului Dolj destinate activităților non-profit.

Obiectivul general al proiectului ,,Stop excluziunii sociale a tinerilor defavorizați!’’este acela al creșterii incluziunii în mediul social a celor ce provin din categorii defavorizate. Scopul declarat al proiectul este ca tinerii selectați din rândul grupurilor social vulnerabile să își mărească oportunitățile de angajare prin acumularea de experiență în cadrul non–formal, să dobândească noi competențe și abilități de comunicare, să ia parte la activități de consiliere vocațională, profitând de oportunitatea de a învăța de la profesioniști despre cum să se pregătească pentru integrarea în viața profesională.

Craiova. „Mândru că sunt român”, proiect educativ sub egida Muzeului Olteniei

Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa Băniei) va organiza joi, 29 noiembrie 2018, de la ora 10.00, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica” din Craiova, un proiect educativ destinat familiarizării copiilor clasei I D (învățătoare: Roxana Marinică) cu semnificația zilei de 1 Decembrie 1918.Sub genericul „Mândru că sunt român”, copiii vor prezenta un program de cântece și poezii dedicate Zilei Naționale și vor purta costume tradiționale de sărbătoare din Oltenia. Contextul etnografic al derulării acestei activități culturale va fi un prilej fericit pentru specialiștii secției de a le împărtăși elevilor de clasa I valori, cutume și obiceiuri specifice acestei perioade, iar meșteșugurile și obiceiurile prezentate în expoziția permanentă de la Casa Băniei vor oferi o altă perspectivă de a înțelege istoria, prin intermediul manifestărilor spirituale și artistice tradiționale românești concretizate în piesele de port popular, în icoanele de vatră, în scoarțele și covoarele oltenești, în ceramică și țesături de interior. Toate acestea îi vor ajuta pe copii să înțeleagă mai bine noțiunile de patrie, steag, imn și român. Coordonator al proiectului cultural este dr. Roxana Deca, muzeograf la Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei, iar colaborator, înv. Roxana MarinicăCopiii vor participa și la un atelier de creație în cadrul căruia vor confecționa stegulețe și insigne tricolore, iar semnificațiile acestora, precum și principalele tradiții care sunt specifice Olteniei, în perioada cuprinsă între 1 decembrie și sfârșitul anului, vor fi explicate, pe înțelesul lor, de muzeograful Roxana Deca.

Craiova. “Vârstele Pământului – Specii de fosile din Mehedinți”, la Muzeul Olteniei

Secția de Științele Naturii a Muzeul Olteniei Craiova în parteneriat cu Muzeul Regiunii Porților de Fier – Drobeta Turnu Severin vernisează marți, 20 noiembrie 2018, ora 11.00, la sediul său din str. Popa Șapcă nr. 8, expoziția itinerantă “Vârstele Pământului – Specii de fosile din Mehedinți”Reprezentând un itinerariu paleontologic ce parcurge județul Mehedinți în timp și spațiu, expoziția “Vârstele Pământului – Specii de fosile din Mehedinți” prezintă piese reprezentative de la depozitele jurasice din Șvinița, de la cele miocene și pliocene din Bahna, Malovăț, ajungând până la cele cuaternare de la Salcia.

Craiova.”TRADIȚII NIPONE – JAPONIA ÎN VREMEA SAKUREI”. Despre sărbătoarea înfloririi cireșilor și spectacolul florilor de cireș din Japonia, la Muzeul Olteniei Craiova!

Luni, 19 noiembrie, ora 12.00, la sediul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, din str. Popa Șapcă nr. 8, se va derula un nou eveniment din cadrul proiectului cultural MUZEUL – O ŞCOALĂ ALTFEL, finanțat de Consiliul Județean Dolj. Publicul craiovean este invitat să participe la conferința „TRADIȚII NIPONE – JAPONIA ÎN VREMEA SAKUREI”, ce se va derula sub mottoul „Experimentează frumusețile naturii și vei învăța câte ceva despre tine”, pentru a afla lucruri inedite despre una din civilizațiile majore ale lumii, în care tradițiile străvechi se împletesc în mod incredibil de armonios cu tehnologia modernă, iar frumusețile naturale, bine conservate, reprezintă remedii pentru o viață sănătoasă.